De kleinschalige kinderopvang in Maastricht

In een huiselijke, veilige en gezellige omgeving heeft het kind alle mogelijkheid om te spelen. De omgeving sluit aan bij de belevingswereld van het kleine kind en bij het spelen en bewegen wordt rekening  gehouden met de fijne en grove motoriek.

De voormalige bakkerij is begin 2013 volledig naar wens verbouwd om optimaal te kunnen voorzien in de benodigde aandacht voor de kinderen. Daarbij is er zowel voldoende speelgelegenheid, alsook verschillende slaapkamers voor de rust ingebouwd en is er een aparte baby slaapkamer.

Huiselijk, veilig en gezelligheid. Dat is waar Noppie kinderopvang voor staat

Het kind staat centraal, ieder kind is uniek en mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen. Noppie Kinderopvang biedt kinderen een prettige en vertrouwde plek in een huiselijke omgeving, om geheel verzorgd en veilig de wereld te verkennen. Het gaat er om dat de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, zodat ze zich vanuit een solide basis kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en hun omgeving.

Doordat het kind zich veilig voelt krijgt het vertrouwen in  zichzelf en de mensen om zich heen, waardoor het stappen durft te nemen in zijn ontwikkeling.

Noppie Kinderopvang reikt het kind de “handvaten” aan, waaraan het voor handelen, voelen en denken behoefte heeft. Het vrije spel is erg belangrijk, omdat het kind dan zijn fantasie en creativiteit ontwikkelt. Het kan zo tevens nabootsen wat het in het dagelijks leven meemaakt. In het dagritme wordt hiervoor veel ruimte en tijd gemaakt.